Varukorg
0

Om Backgårds kvarn

Kvarnar har funnits i Resville under en väldigt lång tid. Redan år 1350 omnämns i handlingar en "mölle i Redzuelle" och med stor sannolikhet har kvarnar funnits här långt innan dess. Backgårds kvarn var den i trakten som var i drift längst, ända fram till slutet av 1990-talet. Det nuvarande kvarnhuset uppfördes 1902-1903 då det som fanns tidigare brann ner året innan.

Gårdens äldsta byggnad är Lilla Stôva. Timmerhuset har anor från tidigt 1800-tal, kanske ända från slutet av 1700-talet. En hel del av det gamla blev bortrenoverat på 90-talet. Men den gamla bakugnen med flera rökgångar som hanteras med lösa stenar finns kvar och fungerar jättebra. Kakelugnen är en klenod från tidigt 1800-tal. Huset ligger i en häckomringad egen trädgård.

 

Backgårds kvarn i slutet av 1800-talet. Målning av H Karlsson 1978.
Backgårds kvarn i slutet av 1800-talet. Konstnär: H Karlsson, 1978.

Backgårds kvarn. Foto: Dagny Gustafsson, 1959.
Backgårds kvarn. Foto: Dagny Gustafsson, 1959.