Naturen i Resville

Naturen i Resville

Resville, ibland kallad "Sveriges vackraste hôla", ligger i Lidköpings kommun, Skaraborgs län. Byn ligger belägen i en nästan sydländskt grönskande dalgång, där Flian flyter fram.

Resvilles natur

Naturen präglas av ån Flian som är djupt nerskuren i Varaslättens lera. Området är ett utpräglat slättland och en urgammal jordbruksbyggd. I de västra delarna mot Lidan består jorden mest av lera som blir allt sandigare mot öster. Från högsta punkten, 74 m.ö.h. vid Brotorp i Norra Härene sjunker landet mot Lidan och Lidköping i NV till ca. 55 m.ö.h.

Flians längd från utflödet i Hornborgasjön till inflödet i Lidan vid Skofteby är 39 km och den totala fallhöjden är 75 m. Genom Resville faller Flians vatten ca 8 m. Efter byn faller vattnet ytterligare 4,5 m innan inflödet i Lidan. Mellan Backgårds och Holmens kvarnar delar sig ån i tre fåror. På och kring öarna mellan fårorna växer rikligt med vass som täcker stora ytor.

Flian har, genom de vattenregleringar som gjorts i Hornborgasjön, ett jämnare vattenflöde än Lidan och torkar sällan eller aldrig helt ut. Åbackarna erbjuder utmärkta betesmarker för kreatur med sin närhet till vattnet och alla skyddade lägen backarna skänker.

Vid åkanterna och i backarna växer mest al, pil, ask, alm, oxel och asp. Det går också att finna gamla äppelträd, päronträd och en och annan Hagtorn.