Om oss

Om företaget

Resville Mathantverk startades 2011 av Peter Wallroth och är ett småskaligt mathantverksföretag med inriktning på att förädla framförallt traktens frukter och bär.

Vi vill skapa unika produkter med smak, kvalitet och identitet. Vi förädlar med varsam hand främst lokala råvaror till hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser och som går att spåra till sitt ursprung.

Till de av våra produkter som innehåller citrusfrukter och andra importerade råvaror använder vi i första hand rättvisemärkta, ekologiska och ursprungsmärkta produkter.

Kännetecknet för vår småskaliga produktion är att vi arbetar med naturliga processer där människan och handen är närvarande genom hela produktionskedjan.

Vi vill med vårt småskaliga mathantverk utveckla och sälja produkter som har sin tradition i såväl den svenska som den europeiska myllan. Vi vill tillverka hantverksmässigt skapade kvalitetsprodukter för dagens medvetna konsumenter.

 

 

 

 

 

 

 

Affärsidé

Hos oss på Resville Mathantverk vill vi

  • skapa unika produkter med smak, kvalitet och identitet som man i industrin har svårt att ta fram
  • förädla med varsam hand främst lokala råvaror till hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser och som går att spåra till sitt ursprung
  • genom vår biodling vill vi bidra till ett levande odlingslandskap
  • när vi använder importerade citrusfrukter och andra importerade råvaror vill vi i första hand använda rättvisemärkta, ekologiska och ursprungsmärkta produkter
  • att kännetecknet för vår småskaliga produktion är att vi arbetar med naturliga processer där människan och handen är närvarande genom hela produktionskedjan
  • genom vårt småskaliga mathantverk utveckla traditionella produkter för dagens medvetna konsumenter

Om Backgårds kvarn

Kvarnar har funnits i Resville under en väldigt lång tid. Redan år 1350 omnämns i handlingar en "mölle i Redzuelle" och med stor sannolikhet har kvarnar funnits här långt innan dess. Backgårds kvarn var den i trakten som var i drift längst, ända fram till slutet av 1990-talet. Det nuvarande kvarnhuset uppfördes 1902-1903 då det som fanns tidigare brann ner året innan.

Gårdens äldsta byggnad är Lilla Stôva. Timmerhuset har anor från tidigt 1800-tal, kanske ända från slutet av 1700-talet. En hel del av det gamla blev bortrenoverat på 90-talet. Men den gamla bakugnen med flera rökgångar som hanteras med lösa stenar finns kvar och fungerar jättebra. Kakelugnen är en klenod från tidigt 1800-tal. Huset ligger i en häckomringad egen trädgård.

Backgårds kvarn i slutet av 1800-talet. Konstnär: H Karlsson, 1978.

Backgårds kvarn. Foto: Dagny Gustafsson, 1959.